Den svenska sjukvården som ständigt förbättras

När man är uppvuxen i ett välfärdssamhälle som Sverige så är det inte riktigt något man reflekterar över så ofta – vi i Sverige är helt enkelt så lyckligt lottade och vana med de sociala skyddsnät som vi erhåller så att vi sällan tänker på det. Den svenska sjukvården är en stor grundsten i det sociala skyddsnätet och något vi har att vara otroligt glada över. Den svenska sjukvården är inte bara skattefinansierad och tillgänglig för alla i Sverige utan ligger även bra till när det kommer till utvecklingen av sjukvård. När det kommer till forskning och universitetssjukhus så ligger vi nästan i framkant jämfört med andra länder. 

 

Vi har tur som har forskning och sjukvård som utvecklas

Mycket finns det att tacka det svenska välfärdssamhället för men det jag kommer fokusera på är den svenska medicinska forskningen och sjukvården, och hur mycket vi har att tacka den över. Vi har otrolig tur som har en medicinsk forskning och sjukvård som ständigt förbättras. och som hänger med i omvärldens svängar och genombrott. Vi har god medicinsk utrustning och kunskap i Sverige, och är väl mottagliga för framsteg inom medicinsk teknik och behandlingsmetoder.

 

Nya tekniker och behandlingsmetoder

Ett exempel är behandling med stamceller vid olika former av cancer och cancerbehandlingar. Länge har stamceller forskning varit på agendan, och det är mycket till följd av den goda effekt som det har visat sig att en stamcellstransplantation kan ha för att stärka immunförsvaret under en pågående cancerbehandling. Det är nämligen så att immunförsvaret är uppbyggt av rad olika celler som har olika egenskaper och uppgifter när det kommer till bekämpningen av patogener. Av dessa celler finns det en form av celler som kallas stamceller och som ingår i det nativa immunförsvaret, och dessa celler har en speciellt viktig roll när det kommer till att stärka immunförsvaret i kritiska lägen och att stärka immunförsvaret där det brister – därav fördelen av en transplantation stamceller.

 

Sjukdomar som kan behandlas med stamceller

Trots att man länge vetat om den goda fördelen av en tillförsel av stamceller så är det ännu inte alltid en helt lätt behandling att genomföra. Problemet ligger i tillgången av matchande stamceller – det är nämligen så att under exempelvis en behandling av cytostatika så bryts immunförsvaret ner, och en transplantation av stamceller från den egna kroppen, från ryggmärgen t ex, är inte alltid möjlig. En transplantation från en donator är inte alltid heller ett alternativ utan en fungerande matchning, och genteknik stamceller är ännu inte på tavlan när det kommer till stamcellstransplantationer. Här kommer det lysande alternativet av stamceller förlossning in, där man utvinner stamcellerna redan från navelsträngen.